(R)-GemOx14

Vaistas Dozė Vartojimas Diena
Rituximabum 375 mg/m² inf. i.v. 1
Gemcitabinum 1000 mg/m² Inf. i.v. per 30 min. su sol. NaCl 0.9% 250 ml 2
Oxaliplatin 100 mg/m² Inf. i.v. per 2 val su sol. Glucosae 5% 250 ml po gemcitabino 2

Pastabos

G-CSF pradedamas 5-ą dieną po kurso 7-ias dienas; ciklas kartojamas po 14 dienų kai po nadiro ANS >1,0×109 / l, PLT >100×109 / l; jei ciklą atidėti tenka daugiau kaip 2 sav., gemcitabino dozė mažinama 25%. Jei po chenoterapijos stebimas išreikštas toksiškumas bei išliekantis bendros būklės blogėjimas, gemcitabino ir (ar) citarabino dozė mažinama 25%.

Periferinė sensorinė neuropatija paprastai pasireiškia viršijus kumuliacinę oxaliplatinos dozę (800 mg/m²), tačiau gali pasireikšti po bet kurio gydymo ciklo: pasireiškus antro laipsnio sensorinės ar motorinės neuropatijos simptomams ir  jiems praėjus iki kito gydymo kurso – oxaliplatinos dozė redukuojama iki 75mg/m²; pasireiškus  trečio ir didesnio laipsnio sensorinei ar motorinei neuropatijai ar antro laipsnio, išliekančiai iki kito gydymo kurso, atidėti oxalipatinos skyrimą iki simptomų pagerėjimo ir toliau skirti 75 mg/m². Pasireiškus ūmiai faringolaringinei dizestezijai, praliginti oxaliplatinos i.v. inf laiką iki 6 val.

Šaltiniai: ref, ref, ref