Nadroparin (Fraxiparine)

Nadroparin (Fraxiparine) 2850 vv = 0,3 ml 3800 vv = 0,4 ml 5700 vv = 0,6ml

Giliųjų venų trombozių (GVT) profilaktika

Kūno masė Dozė, VV Vartojimas Diena Pastabos
≤70 kg* 3800 x 1/d Po oda Padidėjusios GVT rizikos metu
>70 kg* 5700 x 1/d Po oda

*Anti-Xa monitoravimas nerekomenduojamas, išskyrus tuos atvejus, kai įtariama sutrikusi eliminacija (pvz., yra inkstų funkcijos nepakankamumas): anti-Xa >0,5 ua/ml prieš injekciją rodo sutrikusią eliminaciją.

GVT gydymas

Kūno masė Vienkartinė dozė, VV Vartojimas Diena Pastabos
Dozavimas pagal kūno masę* 86 vv/kg Po oda kas 12 val. Pagal klinikines indikacijas Ne daugiau 17 100 VV/parą
Fiksuotas dozavimas* Pagal klinikines indikacijas
40-49 kg 3800 Po oda kas 12 val.
50-59 kg 4750 Po oda kas 12 val.
60-69 kg 5700 Po oda kas 12 val.
70-79 kg 6650 Po oda kas 12 val.
80-89 kg 7600 Po oda kas 12 val.
≥90 kg 8550 Po oda kas 12 val.

*Anti-Xa monitoravimas nerekomenduojamas, išskyrus tuos atvejus, kai 1) įtariama sutrikusi eliminacija (pvz., yra inkstų funkcijos nepakankamumas), 2) yra padidėjusi kraujavimo rizika; 3) įtariamas nepakankamas terapinis efektyvumas.

Anti-Xa terapinė intervalas yra 0,5-1,1 anti-Xa ua/mL 3-4 val., tiriama po trečios injekcijos; anti-Xa prieš injekciją turėtų būti ≤0,5 ua/ml (didesnė koncentracija rodo blogesnę eliminaciją).

Inkstų funcijos nepaknkamumas

CrCl, ml/min Rekomendacija
≥50 Standartinė dozė
≥30 – <50 Profilaktinės dozės nekoreguoti, jei nėra kitų kraujavimo rizikos veiksnių; gydomąją dozę mažinti 25-33% bei monitoruoti anti-Xa.
<30 Profilaktinę dozę mažinti 25-33%; gydymas gydomosiomis dozėmis kontraindikuojamas.

 

Autorius L. Griškevičius, L. Kryžauskaitė
Atnaujinta 2020-06-18